• LED ljusbehandling stimulerar  produktionen av ATP i mitokondrien

  Mitokondrien är har en viktig roll i ämnesomsättningen, de tillverkar adenosintrifosfat (ATP). ATP används som energikälla i de flesta processer i cellerna. Utan ATP upphör cellfunktionerna. Ökning av ATP-produktionen kan underlätta för cellerna att ta upp näringsämnen snabbare och göra av med slaggprodukter. ATP förser cellerna med den kemiska energi som driver kemiska reaktioner i cellerna. ATP-produktionen ökar genom LED ljusbehandling eftersom ljus i optimala våglängder förser cytokrom b-strukturen med energi – den kan då donera större mängd elektroner till elektrontransportkedjan för att öka produktionen av ATP.

 • Cellulär föryngring

  När en cell väl dött behöver kroppen nya celler för att ersätta de skadade cellerna. LED Ljusbehandling förhindrar överproduktion av ärrvävnad och ger snabbare cellulär föryngring. Detta är av stor vikt för olycksoffer för att öka möjligheten att återfå full funktionalitet. Denna föryngringsprocess ses i alla celltyper. När en cell väl blivit boostad med LED ljusbehandling kan de återfå normal funktion och bilda nya blodkärl, nervvävnad, benceller, brosk etc. LED ljusbehandling orsakar inte cellulär överväxt eller cancer enligt studier på humansidan – cellerna laddas endast för att återfå sin normala funktion.

 • Systematisk effekt och minskar retning av nervvävnad

  LED ljusbehandling hjälper till att minska retning av nervvävnad och kan därigenom minska smärta. Det förekommer också en ökning av endorfiner och serotonin, vilket kan ge  ytterligare systematisk smärtlindring och lugnande effekt. Detta har stor betydelse vid akut och kronisk smärtlindring.

 • Läkning av inflammation och ökad lymfatisk aktivitet

  Även om inflammationen är nödvändig, kväver det cellen. LED ljusbehandling dämpar inflammationen och hjälper cellen att ta upp näringsämnen och syre från omgivande vävnad och blodkärl. LED ljusbehandling lindrar ischemi och stoppar kvävningen av cellen. Ödem består i princip av två komponenter; en del med vätska som kan evakueras genom blodsystemet och en proteinhaltig komponent som består av proteiner som måste evakueras genom lymfsystemet. Forskning har visat att lymfsystemets kärldiameter och flödet i lymfsystemet kan dubblas vid LED ljusbehandling. Venösa och arteriella diametrar kan också öka. Detta innebär att båda komponenterna av ödemet kan tömmas snabbare för att minska svullnad.

 • Ökad aktivitet i immunsystemet

  Nära infrarött ljus (NIR) har visats öka immunsystemets funktion. Den exakta mekanismen genom vilken detta sker har inte klarlagts men flera studier har visat en systemisk effekt hos patienten där LED ljusbehandling användes. Detta innebär att lokal behandling av ett sår med LED ljusbehandling ökar immunsystemets effekt generellt.

 • LED ljusbehandling ökar blodtillförseln

  Ökar blodtillförseln till områden genom att stimulera bildandet av nya kapillärer och blodkärl för att ersätta skadade. Detta påskyndar läkprocessen genom att förse cellerna med mer syre och näring som behövs för att läka de skadade cellerna. Det påskyndar också avlägsnandet av slaggprodukterna från det skadade området. LED ljusbehandling har en vasodilaterande effekt.

 • LED ljusbehandling reglerar produktionen av kollagen

  Kollagen är ett protein som är den viktigaste byggstenen vid reparation av skadad vävnad och för att ersätta gammal vävnad. Genom att öka och reglera kollagenproduktionen bildas mindre ärrvävnad. LED ljusbehandling leder inte till överproduktion av kollagen – det hjälper snarare cellerna att producera optimala nivåer som krävs vid läkning.

 • LED ljusbehandling vänder celldödsprocessen och säkerställer cellreparationen

  Efter en skada når cellen snabbt ett tillstånd där celldöd är oundvikligt. Om man behandlar med LED ljusbehandling omedelbart efter skadan inträffat kan denna process vändas genom att man ökar ATP-produktionen.

 • Upp till halverad läktid

  Vid LED ljusbehandling tillsätter man elektromagnetisk energi till det skadade området. På samma gång ökar kroppens blodcirkulation och syresättning till det område man behandlar. Kroppens läkprocess stimuleras och man kan få upp till halverad läktid. LED ljusbehandling är effektivt att använda i smärtlindrande syfte då cirkulationsökningen minskar svullnad samt ofta upplevs uppmjukande. Man kan också behandla i förebyggande syfte för att mjuka upp muskler och minska risken för skador vid ansträngning.  Användningsområdet för LED ljusbehandlingar är brett.

  Exempel på tillstånd man kan behandla är: Kotledsinflammation, balltramp, senskador, operationssår, knäledsinflammation, gallor, ödem, 

 • Effektiva och lättanvända

  De LED ljusbehandlingsinstrument Pharmalight erbjuder sina kunder är effektiva, säkra och lätta att använda. De produkter vi själva tagit fram är högkvalitativa och prisvärda. De är framtagna med vår gedigna kunskap och erfarenhet som grund och med nära samarbete med ingenjörer, elitryttare och elitidrottare. Vi nöjer oss bara med det bästa till våra kunder!

 • NASA:s forskning om LED

  De som var först ut med att forska kring LED-baserad ljusbehandling var NASA och företaget Quantum Devices i USA. De utförde forskning kring vilka våglängder i solen som var viktigast för att växter skulle överleva i rymden (där solljuset inte fanns) och upptäckte under studien att de våglängder som var välgörande för växterna också påverkade människokroppen och läkningen gynnsamt. Dessa studier utfördes med HEALS-teknologin, som fanns i produkterna Warp 75 och Warp 10, en produkt som vi på PharmaLight introducerade på Europamarknaden 2008. Några av dessa studier hittar ni under fliken Forskning. Utvecklingen har sedan dess gått framåt och senaste åren har det utförts mycket forskning (mer än 250 studier) inom LED-LLLT (low level light therapy) med LED-baserade ljuskällor. Det har även utförts forskning som jämför effekten av LED-baserad ljusterapi och laserbaserad ljusterapi som visar att de har samma effekt i vävnaden.

 • Vad kan man behandla med PharmaLights Photizo Vetcare?

  PharmaLights Photizo® Vetcare kan användas för behandling vid de flesta läkprocesser: sår, svullnader, inflammationer och stela muskler. Kroppens egen läkningsprocess accelereras. Kärlen i blodsystemet och lymfsystemet vidgas vilket underlättar för kroppens förmåga att ta hand om slaggprodukter samt att blodcirkulationen till det behandlade området ökar. 

  LED-ljusbehandling påskyndar läkningen & ger kortare återhämtning vid olika skador.

  • Muskelskador
  • Inflammationer
  • Senskador
  • Ligamentskador
  • Sårskador
  • Ödem
  • Nervskador
  • Inflammationer
  • Artrit
  • Benbrott
  • Smärta
  • Ömhet i t.ex. rygg, nacke och muskler
  • Skador i SI-leden
  • Förebyggande 
  • Återhämtning
  • Överansträngning
 • Vem kan använda PharmaLights Photizo Vetcare?

  Alla kan använda PharmaLights Photizo® Vetcare. Led-ljusbehandling är en icke invasiv behandling och har inga kända biverkningar vilket gör det till ett jättefint komplement till den vanliga veterinärvården och rehab. LED-ljusbehandling har ett icke-koherent ljus där våglängderna sprids i ett större område och det finns ingen risk för överstimulering eller skada. Behandlingen går ändå på djupet och är väldigt effektivt på såväl ytliga sårskador som djupare muskelproblem.

 • Vad är skillnaden mellan Laser och LED?

  Laser och LED har mycket mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. PharmaLight jobbar både med superpulsad laser och rena LED-instrument som avger både rött och infrarött ljus och så här kan man beskriva skillnaderna.

  Bägge ljuskällorna kan vara monokroma (specifik våglängd och specifikt energiinnehåll).

  Laserljuset är uppbyggt av koherent ljus vilket innebär är dess ljusstrålar är parallella och vågtoppar och vågdalar är i fas. Energin levereras till en liten punkt i vävnaden.

  Samma våglängd och styrka på ljuset kan idag även vara LED baserad och icke koherent (fortfarande monokromt). Ljuset kommer då huller om buller och sprids över ett större område. Eftersom ett större område delar på energin kommer vävnaden inte att värmas upp lika mycket som om du haft en motsvarande laserbaserad ljuskälla. Forskning har visat att man inte vill ha för mycket värme i vävnaden i samband med ljusbehandling då detta gör att läkningen fungerar sämre p.g.a. den lokala feber som skapas i vävnaden.

  Längre tillbaka trodde man att det endast var laser som hade de läkande och välgörande effekterna på cellnivå i kroppen och större delen av forskningen längre tillbaka gjordes med laserbaserade ljuskällor. De senaste åren har mycket forskning gjorts på LEDbaserade ljuskällor (mer än 250 studier) - även studier som jämför vilken effekt specifika våglängder inom rött och infrarött ljus har från laserbaserade ljuskällor jämfört med LEDbaserade ljuskällor. De studierna har kommit fram till att effekterna av behandlingen är desamma vid samma specifika våglängder och uteffekt i energimängd.

  PharmaLights Photizo Vetcare- vår bästsäljare - avgerrött ljus i våglängden 633 nm&infrarött ljus i våglängden 850 nm- två av de våglängder som enligt forskningen är mest effektiva och mest beprövade. Med en uteffekt på 1300 mW och en behandlingsyta på 4,7 cm2 blir behandlingen kraftfull och effektiv men på ett säkert sätt utan risk för att överstimulera eller skada. Detta är tack vare LED-ljusets egenskaper och att detta levereras till cellerna på ett naturligt och inkoherent sätt med spridning på ljuset istället för att all energi kommer i en liten punkt.De som var först ut med att forska kring LED-baserad ljusbehandling var NASA och företaget Quantum Devices i USA. De utförde forskning kring vilka våglängder i solen som var viktigast för att växter skulle överleva i rymden (där solljuset inte fanns) och upptäckte under studien att de våglängder som var välgörande för växterna också påverkade människokroppen och läkningen gynnsamt. Dessa studier utfördes med HEALS-teknologin, som fanns i produkterna Warp 75 och Warp 10, en produkt som vi på PharmaLight introducerade på Europamarknaden 2008. Några av dessa studier hittar ni under fliken Forskning. Utvecklingen har sedan dess gått framåt och senaste åren har det utförts mycket forskning inom LED-LLLT (low level light therapy) med LED-baserade ljuskällor.

  PharmaLights Photizo enheter är en nyare mer kraftfull teknik med LED-dioder som har en väldigt lång livslängd, upp till 50 000 driftstimmar vilket gör produkten väldigt prisvärd med tanke på hur många år den kan brukas. Det inbyggda batteriet kan efter några år tappa effekt, precis som alla andra batterier, men detta kan då bytas ut och enheten kan användas flera år till.